ΣΧΕΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα Holidays Protection έχει αναπτυχθεί από την Med Greece, ηγέτιδα στον ιατρικό τουρισμό. Είναι ένα affiliate πρόγραμμα το οποίο παρέχει Ιατρική κάλυψη, Νομική εκπροσώπηση και Ασφαλιστική εξυπηρέτηση στους επισκέπτες της χώρας μας.

Η συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα για την διάθεση του είναι χωρίς κόστος αλλά μέ κέρδος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ